Chính sách giao hàng/ phí giao hàng/ thời gian giao hàng

Bộ phận giao hàng sẽ cố gắng sắp xếp giao bánh đúng hoặc sớm hơn giờ đã hẹn. Nếu quý khách có ý định thay đổi giờ giao vui lòng báo sớm để bộ phận giao hàng sắp xếp chuyến đi. Những thay đổi giờ giao, địa chỉ giao bánh được báo quá cận giờ, có thể shipper sắp xếp không kịp chuyến, mong quý khách thông cảm.

Phí giao hàng được tính dựa trên khoảng cách từ tiệm bánh đến nơi cần được giao, kích thước bánh, loại phương tiện đảm bảo giao bánh đến nơi an toàn, quý khách sẽ được báo giá ship trong từng trường hợp cụ thể.